Villámvédelmi felülvizsgálat

A villámvédelem az emberélet védelmének, a tűzvédelem és az elektromos berendezések védelmének eszköze. Csak a megfelelő módon kiépített külső és belső villámvédelemmel tudunk eredményesen védekezni a villámcsapás káros hatásai ellen. A villámhárító a villámvédelem külső eszköze. A belső villámvédelem az épületben található berendezések és a külső rendszer között létrejöhető átütéseket hivatott megakadályozni.

A felülvizsgálat célja

A felülvizsgálat célja a villámvédelmi rendszer hibáinak felderítése.

A felülvizsgálat időpontja, gyakorisága

A villámvédelmi felülvizsgálatot a rendszer kiépítése idején érvényben lévő szabványok és rendelkezések figyelembevételével kell végezni. A norma szerinti és a nem norma szerinti, tehát a régi szabvány szerint kivitelezett villámhárító berendezések felülvizsgálatát is vállaljuk.

Nem norma szerinti villámvédelem esetén:

Nem norma szerinti villámvédelemről beszélünk, ha az új létesítési szabványok bevezetése előtt, tehát az MSZ 274 szabvány előírásai szerint készült az épületre szerelt villámhárító berendezés.

Ebben az esetben a felülvizsgálatot

  • A, B tűzveszélyességi osztályú épületeken: 3 évenként,
  • C, D, E tűzveszélyességi osztályú épületeken: 6 évenként kell elvégezni;
  • Továbbá az épület vagy rászerelt villámhárító átalakítása, bővítése, vagy javítása után, ami megváltoztatja a villámvédelem biztonságát;
  • Illetve a villámhárító sérülése, épületbe csapott nagy erejű villámlás, és minden olyan dolog észlelése után, ami befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát.

Norma szerinti villámvédelem esetén:

Norma szerinti villámvédelemről beszélünk, ha a tervezése, kiépítése, szerelése és karbantartása megfelel a vonatkozó előírásoknak, vagy olyan biztonságot nyújt, ami azzal egyenértékű. Új épületen, illetve ha az épület rendeltetése megváltozik, csak norma szerinti villámvédelmi rendszert lehet létesíteni.

Ebben az esetben a villámhárító berendezés elkészülte után, de még az átadás előtt el kell végezni az első felülvizsgálatot. Az időszakos felülvizsgálatot az LPS I és a LPS II osztályú rendszereken 3 évenként, egyéb rendszereken 6 évenként elegendő elvégezni.

A felülvizsgálat elvégzésének módja

A villámvédelem felülvizsgálat alatt nagy figyelmet szentelünk a belső villámvédelem szabványos átkötéseinek, valamint a belső túlfeszültségvédelmi készülékek meglétének, illetve szabályos elhelyezésének, szerelésének ellenőrzésére.

A villámvédelmi rendszer átvizsgálása és a földelésmérések után villámvédelmi jegyzőkönyvet készítünk. A jegyzőkönyv tartalmazza a vizsgálat dátumát; az épület adatait; hogy a vizsgálat milyen szabványok szerint történt; ha van eltérési engedély, akkor annak az iktatási számát; a villámvédelem kiviteli és átadási dokumentumok adatait. Ezenkívül magában foglalja a vizsgálat minősítését, hogy a villámvédelem biztonságos, rendeltetésszerű használatra megfelelő, vagy nem.