Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

A felülvizsgálat célja

Alapvető célja a villamos hálózat hibáinak feltárása, az ezekből fakadó tűz- és robbanásveszély megelőzése. A tűzvédelmi felülvizsgálat arról ad minősítést, hogy az elektromos berendezések állapota megfelelő, állaguk a használat alatt nem romlott, nem öregedett annyira, amely veszélyeztetné a biztonságot, esetleg tüzet okozhatna. Illetve a helyiség jellegének és tűzvédelmi besorolásának még most is megfelel a villamos kivitelezése.

A felülvizsgálat időpontja, gyakorisága

Ezt az időszakos szabványossági vizsgálatot az OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) írja elő. A kisfeszültségű villamos berendezések időszakos ellenőrzése az MSZ 10900 szabvány alapján történik. Az MSZ 2364, MSZ EN 60364 és az MSZ EN 60079 előírásaival együtt alkalmazzuk.

Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat elvégeztetése kötelező:

 • Lakóépületek,
 • Kereskedelmi épületek,
 • Középületek,
 • Mezőgazdasági épületek,
 • Lakókocsik,
 • Kiállítások, vásárok,
 • Ideiglenesen áthelyezhető építmények,
 • Szabadtéren elhelyezett minden villamos berendezések esetén.

Az ellenőrzés gyakoriságát az OTSZ határozza meg:

 • A, B tűzveszélyességi osztály esetén: 3 év
 • C, D, E tűzveszélyességi osztály esetén: 6 év

A felülvizsgálat elvégzésének módja

Az ellenőrzés az üzem bejárásából, a villamos berendezések, elosztók, kábelek, vezetékek, kötések szemrevételezésből, valamint műszeres vizsgálatból, szigetelésmérésből áll.

A felülvizsgálat elvégzéséhez a felülvizsgáló rendelkezésére át kell adni a következő dokumentumokat:

 • tűzveszélyességi osztályba sorolást helyiségekre lebontva,
 • a villamos rajzokat,
 • előző szabványossági felülvizsgálat dokumentációját,
 • az érvényben lévő vagy előző érintésvédelmi minősítő iratot,
 • az érvényben lévő vagy előző villámvédelmi jegyzőkönyvet.

A szabványossági felülvizsgálatról minősítő irat készül, mely tartalmazza, hogy hol és mire terjedt ki a felülvizsgálat; valamint a villamos berendezések állapota további használatra megfelelő, vagy azokat javítani, felújítani esetleg cserélni kell. A minősítő iratban a szabványossági felülvizsgálat közben talált hibák fel vannak sorolva, és meg van határozva a hibák kijavításának határideje. A hibákat határidőre ki kell javítani, és hitelt érdemlően nyilatkozni kell erről. A szabványossági felülvizsgálatról készült minősítő iratban nyilatkozni kell a védelmi módokról: a túláram-védelemről, a túlfeszültség-védelemről, a feszültségcsökkenés elleni védelemről, továbbá az érintésvédelemről, és a villámvédelemről.

A felülvizsgálat elmulasztása, illetve a minősítő iratban található hibák kijavításának elmulasztása tűzvédelmi bírsággal sújtható.